Дейността на фермата за ларви се смята за рискова едва от 1% от жителите на Лозен според представително социологическо проучване