„Девин“ ЕАД отбелязва двоен ръст на инвестиции и дарения в подкрепа на обществото през 2022 г.