Dentotal с подкрепата на Abris придобива Дентатехника