Delivery Hero стана партньор на Световната продоволствена програма на ООН за борба с глада в света.