Дaвид Лаукс е новият изпълнителен директор на групата DIGITALL