Дългосрочната перспектива за управление е най-важният фактор за успеха на фамилните компании в България