Да се подобри достъпът на дребния и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК