ДЗИ откри най-големия си център за обслужване на щети