„ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 29 септември до 8 октомври