DISCORDIA с нов рекорд за България – екипът на професионалните шофьори вече наброява 2000 души