DISCORDIA дигитализира докумeнталните си HR процеси, като част от технологичната си трансформация