ДИ ЕС СМИТ ЩЕ НАМАЛИ ЕМИСИИТЕ СИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ С 46% ДО 2030 Г.