ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ОТ 1 ОКТОМВРИ 2023 Г.