ДЕТСКИ МУЗЕЙ НА КОЛЕЛА ЩЕ РАЗКАЗВА ЗА ИСТОРИЯТА НА ИЗКУСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ