Commonwealth LNG обяви 20-годишно споразумение с MET Group за покупко-продажба на втечнен природен газ