Cloud Forum 2017: Преминаването към Облака се превръща от въпрос „Защо“ във въпрос „Кога“