Четвъртото регионално изложение „Имоти-Експо Бургас“ премина при изключителен интерес