Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) и Пощенска банка подкрепят градското развитие и туризма