COCA-COLA HBC ИЗБИРА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ГЛОБАЛНИ ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ