Brother попита Европа успешна ли е работата в хибридна среда