Brother очертава тенденциите за бизнес печат в условията на „новото нормално“