Бронирана витрина пази филателен куриоз на изложението „Булколекто“