Брекзит ще повлияе косвено върху българските компании, а промените в транспорта – пряко