Bosch осигурява водогрейни котли от най-ново поколение на град Пловдив