„Боксьорът“ и „Шоколад“ – вълнуващи премиери по каналите на FilmBox