BluePoint: 33,5% от българските граждани са увеличили доходите си през 2023 г. спрямо предходната