Блокчейн компанията Jarvis Edge прави универсална платформа за търговия с финансови инструменти