Близо 60 млн. евро инвестира БиЕй Глас в завода за стъкло в София