Близо 500 млн. дръвчета спасени с помощта на рециклиране