Близо 28 тона бутилки и кенове са предадени за рециклиране от Kaufland