Бизнесдама спечели колата награда от Международния технически панаир