Бизнесът в действие“ 2023 - интерактивно събитие, създадено от младежи за младежи