Бизнесът в Девин обучава следващо поколение техници по автоматизация