Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд"