Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда