Бизнесът се нуждае от компенсация без таван от 30%