Бизнесът не одобрява даването на достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ