Бизнесът на Стара Загора се запозна с възможностите за финансиране от ЕБВР и ЕС