Бизнесът и местната власт във Видин и Минтана в дискусия за икономическото състояние