"Бизнес форумът за железопътната индустрия: Сътрудничество между България и Турция за развитие и иновации"