Бизнес форум за производителите на храни и напитки MySuccess.bg in Food&Beverage 2013: В радиус на привличане