Бизнес форум България – Виетнам ще се проведе в София