Биометод за възстановяване на почвата е сред световните новости на изложбата „Агра 2016“