Биоконверсията е едно от ключовите решения за постигане на нулев отпадък