Безконтактните трансакции надхвърлят 1 млрд. – европейците избират удобството