Банкови, инвестиционни и финансови експерти ще представят добри практики в EXPO MOITEPARI 2022