Банка ДСК е „Банка на годината в България за 2015 г.”