Българското семейство харчи средно 300 лева за първия учебен ден