Българското изложение за печат и реклама COPIS вече е в 4-дневен формат