Българският отбор на трето място в света в състезанието „Социални иновации“